Jenis-jenis Pembiayaan LPPSA

JENIS 1 – Membeli Rumah Atau Petak Rumah Kediaman Yang Telah Siap
Sekiranya harta tanah telah digadaikan ke bank / institusi, baki hutang penjual mesti berada dalam had kelayakan pemohon untuk enam (6) bulan berikutnya. Pembelian harta tanah dari penjual yang masih belum memperoleh Hakmilik Individu / Strata, hanya dibenarkan dengan syarat bahawa pembelian harta tanah mesti dilakukan di pasaran sekunder.
 .
JENIS 2 – Membina Rumah Di Atas Tanah Sendiri
Pembinaan rumah hanya dapat dimulakan setelah pembiayaan diluluskan. Rumah harus dibina di dalam tanah milik persendirian. Pemohon boleh menjadi pemilik harta atau pemilik bersama antara ahli keluarga terdekat. Rumah itu harus mengikuti garis panduan pembiayaan semasa. Kos penyediaan tapak bangunan tidak dilindungi di bawah pinjaman dan tidak ada bangunan yang sedia ada di atas tanah.
 .
JENIS 3 – Membeli Rumah Atau Petak Rumah Kediaman Dalam Pembinaan
Untuk rumah yang masih dalam pembinaan, pembelian boleh dibuat dari kontraktor harta tanah dan mempunyai Hakmilik Individu. Pembelian mesti mencatatkan Lesen Pemaju serta Permit Jual Beli dalam Perjanjian Jual Beli. Lebih-lebih lagi, membeli ruang pangsapuri kediaman dengan tempat letak kenderaan yang berasingan dibenarkan dengan syarat Perjanjian Jual Beli mesti berasingan dan permohonan perlu dihantar serentak. 
 .
Di samping itu, jika tanah tersebut termasuk dalam kategori Tanah Pertanian, maka ia wajib mengubah keadaan tanah menjadi Bangunan. Agar hal itu berlaku, pemaju mesti menyerahkan salinan surat kelulusan mengenai perubahan syarat tanah serta salinan resit pembayaran premium yang telah diperakui oleh peguam yang bertanggungjawab semasa proses permohonan.
.
JENIS 4 – Membeli Tanah Dengan Tujuan Membina Rumah
Pembelian hanya dibenarkan jika tanah tersebut mempunyai Hak Milik Individu dan siap untuk pembinaan rumah. Jumlah pembelian tidak boleh melebihi 50 peratus dari jumlah kelayakan maksimum.
 .
JENIS 5 – Menyelesaikan Hutang Pinjaman Bank/Institusi Kewangan
Bank / institusi kewangan mesti menyelesaikan pembayaran sepenuhnya kepada pemaju / penjual. Kedua, hak milik Individu / Strata mestilah atas nama pemohon dan telah dijanjikan kepada bank / institusi kewangan. Sekiranya harta tanah hanya mempunyai Gelaran Induk, Perjanjian Jual Beli mestilah atas nama pemohon sebagai pembeli. 
 .
Di samping itu, kemudahan ini tidak dapat digunakan untuk mengambil alih baki hutang pembiayaan bank / institusi kewangan ke atas harta tanah yang dibiayai sebelumnya melalui pembiayaan Perbendaharaan / Lembaga. Untuk mengambil alih hutang pembiayaan bank / institusi kewangan untuk membeli tanah, baki hutang tidak boleh melebihi separuh bawah jumlah kelayakan atau penilaian JPPH. 
 .
JENIS 6 – Membina Rumah Di Atas Tanah Pemohon Yang Dibeli Melalui Pinjaman Kerajaan
Permohonan boleh mula dihantar setelah APG di bangunan untuk pembiayaan jenis 4 atau jenis 5 diaktifkan. Pelan bangunan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan tempoh kelulusan tetap berkesan.
 .
JENIS 7 – Membuat Kerja Ubahsuai Rumah Atau Petak Rumah Kediaman
Berikut adalah syarat untuk pengubahsuaian rumah:

Pembiayaan pengubahsuaian hanya dibenarkan jika melibatkan pembesaran bangunan dan tidak ada tunggakan pembayaran pembiayaan.

.

 

Selain itu, suami / isteri pelanggan juga dibenarkan untuk memohon pembiayaan untuk pengubahsuaian rumah dengan beberapa syarat.

 

Permohonan dapat diajukan setelah pengeluaran wang pembiayaan mencapai 100 persen untuk pembiayaan Jenis 1 dan 5. Sementara untuk pembiayaan Jenis 2, 3, dan 6, permohonan dapat dikemukakan mulai dari tarikh pengeluaran baucar pembayaran.

.

 

Di samping itu, pemotongan gaji untuk pembiayaan pertama mesti dilaksanakan dan tidak ada tunggakan. Pemohon juga memerlukan salinan rancangan bangunan yang diluluskan oleh PBT yang tempoh kelulusannya masih aktif serta salinan surat kelulusan rancangan dari pihak berkuasa tempatan.

.

 

Kos kerja penyusunan semula rumah perlu dinilai oleh JPPH. Sekiranya Hak Milik Individu / Strata dikeluarkan untuk kes penyerahan hak, kerja pengubahsuaian kediaman hanya dibenarkan setelah harta tanah digadai ke institusi.

.

 

Pekerjaan merombak rumah hanya dapat dimulakan setelah mendapat surat kelulusan pembiayaan dan tidak dibenarkan membuat perubahan pada rancangan asal dan spesifikasi kerja khusus. Pelan bangunan yang disediakan oleh arkitek adalah perlu untuk mendapatkan persetujuan daripada pihak berkuasa tempatan

.

 

Sumber : LPPSA 

https://myfinancing.lppsa.gov.my/my/jenis-pembiayaa

.

 

Home Page
© Copyright 2022 All rights reserved.
www.HartanahPertama.com
× Ya. Boleh saya bantu?