Jenis-jenis Pembiayaan LPPSA

JENIS 1 – Membeli Rumah Atau Petak Rumah Kediaman Yang Telah SiapSekiranya harta tanah telah digadaikan ke bank / institusi, baki hutang penjual mesti berada dalam had kelayakan pemohon untuk enam (6) bulan berikutnya. Pembelian harta tanah dari penjual yang masih belum memperoleh Hakmilik Individu / Strata, hanya dibenarkan dengan syarat bahawa pembelian harta tanah… Continue reading Jenis-jenis Pembiayaan LPPSA

Skim Rumah Pertamaku (SRP)

Skim Rumah Pertamaku (SRP) adalah inisiatif Kerajaan untuk membantu pembeli-pembeli rumah pertama untuk memiliki rumah. Permohonan pinjaman/pembiayaan akan diproses dan diluluskan oleh bank yang terlibat berdasarkan kriteria Skim dan standard pengunderaitan kredit bank masing-masing.   Skim ini adalah untuk membantu pembeli-pembeli rumah pertama yang berpendapatan kasar bulanan isi rumah sehingga RM10,000 untuk memiliki rumah pertama… Continue reading Skim Rumah Pertamaku (SRP)