Artikel HartanahPertama.com

Jenis-jenis Pembiayaan LPPSA

JENIS 1 – Membeli Rumah Atau Petak Rumah Kediaman Yang Telah SiapSekiranya harta tanah telah digadaikan ke bank / institusi, …

Read More

Skim Rumah Pertamaku (SRP)

Skim Rumah Pertamaku (SRP) adalah inisiatif Kerajaan untuk membantu pembeli-pembeli rumah pertama untuk memiliki rumah. Permohonan pinjaman/pembiayaan akan diproses dan …

Read More
© Copyright 2022 All rights reserved.
www.HartanahPertama.com
× Ya. Boleh saya bantu?